Aftrap DYSLEXIE COMBINATIE groot succes

‘Alle zorg voor (mogelijk) dyslectische kinderen onder een dak’

Op 11 maart vond in restaurant De Bootsman de introductieavond van de Dyslexie Combinatie plaats. Er waren meer dan 120 aanwezigen. Gastspreker was dr. Chris Struiksma. Struiksma staat in Nederland bekend als autoriteit op het gebied van lezen en spellen. Hij is ontwikkelaar en auteur van onder andere Estafette, RADslag en de DTLAS. Als veel gevraagd deskundige heeft hij zitting gehad in diverse adviescommissies van de Gezondheidsraad, College voor Zorgverzekeringen en Ministerie van Onderwijs. Op dit moment heeft hij zitting in het bestuur van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en de Stichting Dyslexie Nederland.

“Binnen de Dyslexie Combinatie bieden we alle zorg voor (mogelijk) dyslectische kinderen onder een dak” zegt Marjoleine Huitema. ”Het is belangrijk dat mogelijk dyslectische kinderen zo vroeg mogelijk (kleuterleeftijd) worden gezien door de logopedist. De logopedist start met het behandelen van de fonologische vaardigheden (o.a. rijmen, hakken/ plakken en letterkennis) en het eventuele spraak- en/of taalprobleem. In groep 3 wordt ook leesstrategie belangrijk. Zodra in groep vier 3x E score op de DMT leestoets een feit is, bespreekt de logopedist met ouders/ verzorgers en school het onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Berkel-B verzorgt het onderzoek en de eventuele behandeling”.  “Onderling zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt, zodat kinderen die bekend zijn bij Logopedisch Spectrum Nederland ‘warm’ worden overgedragen aan de dyslexiebehandelaar van Berkel-B.” vult Jan Wilgenhof aan.  

Vroeg starten met behandelen van de mogelijke dyslexie is belangrijk, zodat de kenmerken van de mogelijke dyslexie zo min mogelijk tot uiting komen.

Benieuwd wat de Dyslexie Combinatie voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op: Berkel-B 0529-455944, Logopedisch Spectrum Nederland 06 485 93 761.

Doorgaande lijn Lezen & Spellen

Lees- en spellingsproblemen voorschotbehandeling- ICT hulpmiddelen

Vergoeding

Onze behandelingen komen veelal voor vergoeding bij verzekeraar of gemeente in aanmerking.
Voor meer informatie over de vergoeding kunt u ons bellen of mailen.

dyslexie

Initiatiefnemers en doel

De Dyslexie Combinatie is een initiatief van Berkel-B en Logopedisch Spectrum Nederland. Samen beschikken wij over veel expertise op het gebied van taalontwikkeling, lezen en spellen.

Alle zorg voor (mogelijk) dyslectische kinderen onder één dak.

Binnen de Dyslexie Combinatie draait het om de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8: voorschotbenadering tot en met de ICT hulpmiddelen. Extra aandacht is er voor ‘lekker in je vel’. Nieuwsgierig wat de Dyslexie Combinatie voor u kan betekenen?
Kom dan 11 maart naar de introductieavond.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt